Duurzame architectuur

VAN AKEN voelt zich medeverantwoordelijk voor onze planeet en voor onze samenleving. Dat uit zich enerzijds in duurzaam gebruik van materialen en innovatieve oplossingen in bouwprojecten en anderzijds in pro deo adviezen aan sociale projecten.
Onze ambitie is om locaties beter te maken. Daarom zorgen wij ervoor dat we locaties leren kennen. Ruimtelijk, fysiek, economisch, sociaal, beleidskundig en juridisch. Pas daarna beginnen we met ontwerpen. Zo halen wij het optimale uit iedere opdracht.

Levensduur gebouw

Ook de levensduur van een gebouw is belangrijk. We hebben een pragmatische kijk op de toekomst. Daarom bouwen we onze ontwerpen zo gelaagd mogelijk op. Deze lagen structureren we naar levensduur.

Duurzame architectuur betekent ook dat gebruikers zich een gebouw toe-eigenen. Dit kan niet zonder goede communicatie tussen alle belanghebbenden. Een dialoog tussen betrokkenen en belanghebbenden in een vroeg stadium van het ontwerp is voor ons een voorwaarde voor een duurzaam resultaat.

 

Duurzame ondernemer Eindhoven