Duurzame architectuur

Building perfection betekent voor VAN AKEN ook duurzaam bouwen. Dat gaat verder dan duurzame energie en materialen. Onze ambitie is om locaties beter te maken. Daarom zorgen wij ervoor dat we locaties leren kennen. Ruimtelijk, fysiek, economisch, sociaal, beleidskundig en juridisch. Pas daarna beginnen we met ontwerpen. Zo halen wij het optimale uit iedere opdracht.

Levensduur gebouw

Ook de levensduur van een gebouw is belangrijk. We hebben een pragmatische kijk op de toekomst. Daarom bouwen we onze ontwerpen zo gelaagd mogelijk op. Deze lagen structureren we naar levensduur.

Duurzame architectuur betekent ook dat gebruikers zich een gebouw toe-eigenen. Dit kan niet zonder goede communicatie tussen alle belanghebbenden. Een dialoog tussen betrokkenen en belanghebbenden in een vroeg stadium van het ontwerp is voor ons een voorwaarde voor een duurzaam resultaat.

 

Duurzame ondernemer Eindhoven