MVO

De gebouwde omgeving heeft veel invloed op onze maatschappij. Als architectenbureau hebben wij daarom een verantwoordelijkheid naar de samenleving toe. 
Dit is terug te zien in de manier waarop wij invulling geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Wij houden rekening met het effect van onze activiteiten op het milieu (Planet) en hebben oog voor menselijke aspecten (People). Daarnaast zijn wij een winstgevende onderneming die zich inzet voor instandhouding van werkgelegenheid (Prosperity). Wij leren bovendien voortdurend van ons eigen handelen en daarmee is MVO voor ons bureau altijd in ontwikkeling (Permanent).