nieuws

22-01-2021

Blog KitemarkTM certificering VAN AKEN - deel 4


Deel 4
:  Toepassing op projecten 1

In deze blog-serie probeer ik uit te leggen hoe VAN AKEN als eerste architectenbureau in de Europese Unie een KitemarkTM certificaat heeft mogen ontvangen voor BIM Level 2 conform de ISO 19650. Hierin zal ik onze bevindingen tijdens onze route naar een KitemarkTM certificaat beschrijven en hiermee hopelijk meerdere bureaus aansporen ons te volgen in het verkrijgen van een KitemarkTM certificaat voor BIM Level 2 conform de ISO 19650.

Deutsch   English

Mocht je mijn eerdere drie blogs van deze serie gemist hebben, lees ze dan hier.

Een heel belangrijk onderdeel van de KitemarkTM certificering zijn de projectspecifieke toepassingen. Men moet namelijk kunnen aantonen dat men alle clausules uit de norm op een project heeft toegepast (dit kan allemaal op één project zijn, maar dat is niet noodzakelijk). Dit maakt het KitemarkTM certificaat ook zo bijzonder, in mijn ogen, daar alle dragers van het certificaat hebben aangetoond de processen voor formuleren, plannen, produceren, leveren en controleren van digitale informatie en informatie-eisen voor de gehele leveringsfase te beheersen en toe te passen op daadwerkelijke projecten.
Dit is natuurlijk niet zo makkelijk als het lijkt, zeker omdat men opdrachtgever(s) en projectpartners dient te overtuigen het project conform de ISO 19650-2 norm op te zetten. Daarnaast betekent het in veel gevallen meer werk in de voorbereidende fase (de fase voordat informatie wordt geproduceerd) om de vereiste documenten op te stellen. Echter als men vervolgens uitlegt waarom de norm deze manier van werken voorschrijft, blijkt dat iedereen het eigenlijk wel grotendeels begrijpt en accepteert. Alle processen die de norm namelijk beschrijft, hebben als uitgangspunt dat de informatiebehoefte en informatieverstrekking duidelijk vastgelegd dient te zijn. De essentie van de norm kan als volgt worden weergegeven:

  1. Formuleren van informatie-eisen;
  2. Plannen van informatieleveringen;
  3. Informatieleveringen;
  4. Informatie goedkeuren.

Dit geldt voor zowel de levering van informatie tussen opdrachtgever en hoofdopdrachtnemer(s) alsook tussen hoofdopdrachtnemer(s) en opdrachtnemer(s).
Als we vervolgens kijken naar het hele proces, begint het uiteraard met de informatie-eisen van de opdrachtgever. De ISO 19650-2 gaat ervan uit dat de opdrachtgever documenten opstelt waarin naast de ILS ook andere zaken geregeld dienen te worden zoals leveringsmijlpalen, voorgeschreven standaarden, eventuele voorgeschreven methoden en procedures en specifieke verplichtingen. De meeste van onze opdrachtgevers hebben deze informatie-eisen niet of niet volledig voorhanden. Dat betekent dat wij, indien wij als hoofdopdrachtnemer op het project fungeren, onze opdrachtgever kunnen helpen met het opstellen van complete informatie-eisen. Echter het kan ook voorkomen dat ervoor gekozen wordt de informatie-eisen van de opdrachtgever niet uit te werken en daarvoor in de plaats uitgebreide informatie-eisen van de hoofdopdrachtnemer op te stellen om zodoende de ontbrekende onderdelen toch uit te vragen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mij: bart.jeurissen@vanaken-cae.nl