nieuws

29-01-2021

Blog KitemarkTM certificering VAN AKEN - deel 5

 

Deel 5:  Toepassing op projecten 2

In deze blog-serie probeer ik uit te leggen hoe VAN AKEN als eerste architectenbureau in de Europese Unie een KitemarkTM certificaat heeft mogen ontvangen voor BIM Level 2 conform de ISO 19650. Hierin zal ik onze bevindingen tijdens onze route naar een KitemarkTM certificaat beschrijven en hiermee hopelijk meerdere bureaus aansporen ons te volgen in het verkrijgen van een KitemarkTM certificaat voor BIM Level 2 conform de ISO 19650.

Deutsch   English

Mocht je mijn eerdere vier blogs van deze serie gemist hebben, lees ze dan hier.

Net als de opdrachtgever dienen de opdrachtnemers ook documenten op te stellen alvorens met de productie van informatie begonnen wordt. Het gaat te ver om al deze documenten in deze blog te behandelen, dus zal ik er enkele uitlichten. Bij een tender dient een informatieleveringsteam tenderdocumenten te retourneren aan de opdrachtgever. Deze tenderdocumenten bevatten enkele nieuwe onderdelen die we in Nederland nog niet kennen (ik had hier in ieder geval voor onze cursus, zie blog 1, nog nooit van gehoord). De tenderdocumenten zijn alle bedoeld om de opdrachtgever meer inzicht te verlenen in hoe het informatieleveringsteam aan zijn informatie-eisen wil gaan voldoen. In de ISO 19650-2 staat uitvoerig uitgelegd wat in de diverse documenten dient te staan, echter het grote nadeel dat ik ervoer was dat het lastig was echt goede voorbeelden van sommige documenten te vinden, als ze er al waren. Zelfs in de cursus die we gevolgd hadden (zie blog deel 1) mochten ze géén specifieke voorbeelden tonen, in verband met eigendomsrechten. Dus was ik op mezelf aangewezen om deze specifieke documenten zo op te stellen dat ze voldeden aan de ISO normering (en uiteindelijk ook de audit). Ik had wel enkele summiere voorbeelden op internet gevonden, echter die waren gebaseerd op de PAS 1192 (de Engelse voorloper van de ISO 19650-2:2018) waardoor deze niet geheel voldeden.

Een ander groot onderdeel van de ISO norm is de Common Data Environment. Het CDE dient door de opdrachtgever opgesteld te worden óf door een door de opdrachtgever aangestelde derde partij conform de ISO 19650-2. Wij proberen er altijd voor te zorgen dat het CDE onder de vlag van de opdrachtgever wordt opgezet, zodat de opdrachtgever eigenaar van het CDE is. Dit betekent niet dat zij het CDE zelf dienen op te zetten, dat kunnen wij uiteraard voor hen regelen. De reden hiervoor is dat op deze wijze de opdrachtgever te allen tijde de eigenaar is van de data die op het CDE staat en dat hierdoor deze data ook veilig is. Mocht een derde partij het CDE beheren en faciliteren, en niet langer meer op het project actief zijn, bestaat er altijd een risico (bijvoorbeeld dat men de toegang tot het CDE blokkeert) als zij de eigenaar van het CDE zijn. De exacte indeling van het CDE wordt niet behandeld in de ISO 19650-2:2018, alléén de hoofdindeling en procedures om data tussen de hoofdmappen uit te wisselen. Het werken met deze zogenaamde goedkeuringsprocedures op het CDE blijkt voor de meeste personen nog even wennen. Het is een nieuwe manier van omgaan met data die erg duidelijk wordt voorgeschreven door de ISO norm. Hierdoor zorg ik er meestal voor dat tijdens de mobilisatiefase (het testen van o.a. productie methoden en procedures alvorens de daadwerkelijke productie van informatie begint) er een uitgebreide gebruiksomschrijving van deze goedkeuringsprocedures op het CDE staat aangevuld met kleine demonstratiefilmpjes.

Dit is het laatste blog over de ervaringen die wij hadden op weg naar de Kitemark-certificering. Ik hoop dat het voor u als lezer interessant was. Blijf ons volgen!
Voor meer informatie kunt u altijd contact met mij opnemen: bart.jeurissen@vanaken-cae.nl