nieuws

12-01-2021

Blog KitemarkTM certificering VAN AKEN - deel 2

 

Deel 2Voorbereiding op de Audit

In deze blog-serie probeer ik uit te leggen hoe VAN AKEN als eerste architectenbureau in de Europese Unie een KitemarkTM certificaat heeft mogen ontvangen voor BIM Level 2 conform de ISO 19650. Hierin zal ik onze bevindingen tijdens onze route naar een KitemarkTM certificaat beschrijven en hiermee hopelijk meerdere bureaus aansporen ons te volgen in het verkrijgen van een KitemarkTM certificaat voor BIM Level 2 conform de ISO 19650.

Deutsch   English

Mocht je mijn 1e blog van deze serie gemist hebben, lees hem dan hier.

Na de BSI Training Academy cursus hebben Martijn en ik onze ervaringen en opgedane kennis gedeeld met het management team en onze interne kennisgroep BIM. Daar Martijn en ik zo positief waren over het proces dat de ISO normering beschrijft en voorschrijft, is uiteindelijk ervoor gekozen om te kijken of we ons hiervoor zouden kunnen certificeren. De achterliggende gedachte hierbij was dat wij als VAN AKEN al een aantal jaren op zoek waren naar een manier om onze BIM-vaardigheid richting onze opdrachtgevers aan te kunnen tonen en we graag het BIM proces gestructureerd en permanent in ons primair proces wilden borgen om de kwaliteit te waarborgen.
Nu er intern besloten was om ons eventueel te certificeren, was de volgende stap om te kijken wat hiervoor nodig was. Er werd contact opgenomen met BSI Nederland en er volgde een aantal besprekingen over de verschillende certificeringsmogelijkheden. Hierin werd ingegaan op de diverse certificaten, maar ook op het certificeringsproces en dan in het bijzonder hoe dit er voor een architectenbureau uit zou zien. Al snel bleek dat voor BSI Nederland dit de eerste aanvraag was van een architectenbureau. Daardoor was er vanuit beide kanten afstemming nodig om de mogelijkheden af te stemmen. Nadat alles duidelijk was hebben we het voornemen aangegeven om voor een KitemarkTM certificering te gaan, het hoogste niveau van BIM-certificering voor uitmuntendheid geïntroduceerd door BSI (British Standards Institution), voor BIM Level 2 conform de internationale norm ISO 19650-2:2018.                

Om te kijken hoe ver men van een eventuele certificering afstaat, kan gekozen worden voor een GAP-analyse. Dit is een ééndaagse analyse waarin BSI samen met het bedrijf kijkt naar de hoofdpunten van de ISO normering met als doel objectief bewijs te vinden van de naleving van de clausules van de norm. Deze bevindingen hebben géén invloed op een latere audit. Van de GAP analyse krijgt men vervolgens een rapportage met hierin bevindingen en conclusies. Zowel de GAP analyse alsook de rapportage heeft ons weer een stap dichter bij certificering gebracht. Dit was namelijk voor ons de eerste keer dat we inhoudelijk konden sparren over hoe een en ander bedoeld is in de norm en hoe wij dit hebben toegepast of geïnterpreteerd. Tijdens onze GAP analyse konden we niet alles behandelen omdat we nog géén project specifieke voorbeelden hadden van enkele ISO clausules. Hierdoor hebben we besloten om op een later tijdstip een 2e GAP analyse te laten uitvoeren die specifiek in zou gaan op de ontbrekende clausules uit de 1e GAP analyse. Dit gaf ons de mogelijkheid om de laatste clausules ook voorafgaand aan een audit op hoofdpunten te laten controleren. Hierdoor hadden we een beter inzicht op de kans van slagen tijdens de audit. Daarnaast zouden we tijdens onze 2e GAP analyse kunnen besluiten of we tijdens de latere audit voor een KitemarkTM certificering zouden gaan of toch eerst voor een BIM verificatie. Gelukkig waren beide GAP analyses zeer positief verlopen en dit gaf ons het vertrouwen om vol in te zetten op een KitemarkTM certificering tijdens de audit.                

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mij: bart.jeurissen@vanaken-cae.nl