nieuws

28-06-2019

Erik Brouwer met RED MEAT genomineerd voor Archiprix 2019!

Afgelopen zaterdag heeft onze jonge architect Erik Brouwer zijn afstudeerproject RED MEAT gepresenteerd op het mini-symposium rondom de prijsuitreiking. Hoewel de aard van de opgave zijn project belemmerde door te stoten naar een podiumplaats kan het toch als zeer representatief worden beschouwd voor de architectonische uitingen van het front van jonge architecten dat de komende jaren voor verandering zal gaan zorgen in het nationale en internationale architectuurdebat. De nieuwe generatie, zo blijkt, is klaar met grote impasses; ze weet urgenties te traceren, te benoemen, haarfijn te beschrijven en te ontrafelen, om vervolgens middels het ontwerp te speculeren over de rol, die de architectonische en stedenbouwkundige discipline kan spelen op terreinen van samenleving, economie en (geo-) politiek..

Wij zijn erg trots op Erik en de positie die hij verworven heeft binnen het nieuwe debat. Én op de ontspannen en rustige manier waarop hij zich daarin handhaaft. We zijn als architectenbureau Van Aken ook blij dat onze interne dialogen en discussies verrijkt worden met het kritisch-pragmatische perspectief dat Erik hier inbrengt.

“Dit afstudeerproject is een zoektocht naar een antwoord op de vraag, 'Hoe kunnen de verschillende stadia van een agrarische productieketen worden gecombineerd binnen één architecturaal object?' De toekomst van de landbouw wordt bevraagd, terwijl het plan een idee biedt over hoe we een oplossing kunnen vinden voor de problemen in de landbouw en zijn toekomst.”