nieuws

21-03-2019

Stadsgesprek 'Stedelijke Implosie'

De laatste decennia staan verdichting en herontwikkeling hoog op de stedelijke agenda. Sinds de westerse wereld definitief een omslag maakt van een industriële samenleving naar een kennis- en netwerksamenleving zijn de bakens verzet. Verlaten fabrieksterreinen of oude havengebieden worden in hoog tempo herontwikkeld tot bruisende creatieve nieuwe stedelijke centra. Woontorens schieten als paddenstoelen de lucht in. Stadssilhouetten worden inmiddels gedomineerd door steeds meer hoogbouw. Trends die ook in Eindhoven zichtbaar zijn.

Maar, waarom en hoe gebeurt dit eigenlijk? Wat zijn de belangrijkste krachten achter verdichting? Wat betekent dit voor het functioneren van de stad? Hoe gaan we om met aspecten als (auto)mobiliteit en openbaar vervoer? Wat betekent dit voor de publieke ruimte en hoe houden we die leefbaar? Hoe ver kunnen we eigenlijk gaan met verdichten? Zo maar een paar vragen die aan bod kwamen bij de bijeenkomst ‘Stedelijke Implosie’ die studievereniging Cheops (TU/e) in samenwerking met Architectuurcentrum Eindhoven organiseerde op woensdag 20 maart in Natlab. 

Sprekers waren Ruurd Gietema (KCAP), Don Murphy (VMX Architects) en Sjoerd Soeters (PPHP). Moderator was Daan Lammers (TU/e / VAN AKEN).

foto Bas Gijselhart