Belval, Luxemburg

De Square Mile te Belval is een zeer dynamisch ontwikkelingsgebied in Luxemburg. Het project maakt deel uit van het masterplan dat Jo Coenen in 2001 voor deze nieuwe stad tekende.
Door de ingrijpende verandering in de Luxemburgse staalnijverheid in de jaren 1990 (overgang van gietijzer naar elektriciteit voor productie van staal en de stopzetting van de laatste hoogoven in 1997) kon en moest men gaan nadenken over de reconversie van het industriële braakland dat vrijkwam in het zuiden van het land. Het braakland is meer dan 500 hectaren groot in Luxemburg zelf (de rest ligt op Frans grondgebied). De omschakeling ervan biedt uitzonderlijke economische groeimogelijkheden voor Luxemburg.

Met een geraffineerde plaatsing van een onderzoeksuniversiteit, kantoren, woningen en bedrijven ingebed in een hoogwaardige buitenruimte ontstaat een buitengewoon aantrekkelijk woon-werkgebied.
VAN AKEN kreeg opdracht voor een bouwblok van 24.000 m2 dat kantoren, commerciële ruimtes, appartementen en een apparthotel omvat. Het blok is in zijn totaliteit integraal ontworpen naar een uitzonderlijke groene prestatie. dat wil zeggen dat alle beslissingen om te komen tot dit gebouw, primair in het kader zijn geplaatst van de duurzame gedachte. Ook de architectuur van het gebouw heeft in het integrale ontwerp haar plaats en ondersteunt en faciliteert de energieprestaties, de duurzame indelingsflexibiliteit en welzijnsaspecten. Tevens is ervoor gezorgd dat het gebouw een concurrerende positie inneemt in de markt.
De extra inspanningen om te komen tot de groene prestatie hebben daarbij juist geleid tot een gebouwontwerp met goede toekomstpotenties in dit zeer dynamische gebied.

Door de economische crisis werd het project in 2009 na de DO-fase stilgelegd.
 

Locatie
Luxemburg

Opdrachtgever
Everest Development

Vloeroppervlak
24.000 m2

Jaar
2008

Download PDF