Brede school De Vogeltuin, Heteren

Het project is onderdeel van het overkoepelende project Heteren Centrum dat draait om het vernieuwen van een groot aantal voorzieningen in het dorp, zoals de basisscholen Koningin Julianaschool en De Haafakkers, het Sport- en Zalencentrum De Bongerd, HTTC en Judovereniging, de bibliotheek en de peuterspeelzaal.

Twee scholen, een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, een bibliotheek en atelier X (buurtgebonden activiteiten) vormen samen de nieuwe brede school. Voor de huisvesting van dit project is gekozen voor het hergebruiken van het voormalig gemeentehuis met aanvullende nieuwbouw.
Nadat het gemeentehuis leeg kwam te staan, is het een tijdelijk onderkomen geweest voor de Rabobank. Daarna kwam het verzoek om twee scholen te herhuisvesten in de gemeente. Het gemeentehuis staat van oudsher altijd op een goede plek, dus ook voor een school een perfecte locatie. Het gebouw was redelijk tot goed te gebruiken. Er waren beperkingen, maar ook kansen voor het huisvesten van een brede school. Het zalencentrum en de sportzalen (waar de scholen gebruik van maken) zijn in een apart nieuw gebouw aan de overzijde van de straat gebouwd.

Het bestaande hoekvormige gebouw is uitgebreid tot een U-vorm, waardoor er een geborgen omsloten toegangsplein ontstaat waar zich alle entrees van de verschillende gebruikers bevinden. Aan de uiteinden van deze U-vorm zijn twee poortgebouwen geplaatst. De architectuur van de nieuwe brede school sluit qua massa en materialisering aan bij het bestaande gebouw, waardoor de totale brede school een eenheid uitstraalt, ondanks de meerdere gebruikers. Doordat het gebouw uit meerdere geschakelde volumes bestaat, sluit het aan bij de kleinschalige opzet van de omgeving.

Zie ook scholenatlas.nl.

 

Locatie
Flessestraat
Heteren

Opdrachtgever
Gemeente Overbetuwe

Vloeroppervlakte
5.000 m²

Oplevering
2011

Fotografie
Stijn Poelstra

Team VAN AKEN
Theo Bors, Paul Grimminck, Gert van den Hoven, Ine de Louw

Download PDF