Kleyndommel, Geldrop

De stedelijke structuur langs de Eindhovenseweg verdicht zich richting de Brigida Kerk in Geldrop. Hierdoor is als het ware door de stedenbouwkundige ritmiek aan de straatwand van de Nieuwendijk af te lezen dat we het dorpscentrum van Geldrop naderen.

Om het stedenbouwkundige snoer langs de rotonde weer aan te helen, is er door VAN AKEN Concepts, Architecture & Engineering een appartementengebouw met verticale geleding ontworpen. Het dorpscentrum zelf wordt gekenmerkt door een aaneenschakeling van individuele panden waarbij er vrijwel geen sprake is van herhaling en ritmiek. In lijn daarmee is ook het nieuwe horizontale bouwvolume verdeeld in zeven afzonderlijke gevels, waarbij geen van de zeven gevels er hetzelfde uitziet. “Op deze manier ontstaat er een aansprekend en geleed gevelbeeld. Het aaneengesloten dak met een duidelijke ritmiek van dakkapellen verbindt de verschillende gevels en maakt het tot een samenhangend geheel”, aldus de architect.

Bepalend voor de verschijningsvorm van het gebouw zijn kleur- en materiaalgebruik, waarmee de individualiteit van de gevels wordt versterkt. De gevels zullen worden uitgevoerd in verschillende kleuren baksteen met diverse metselverbanden die onder andere te herleiden zijn uit de bestaande bebouwing aan de Nieuwendijk.

Om de individuele gevelkarakteristieken te versterken, is er onderscheid gemaakt in het toepassen van materialen voor onder andere de plint, het middendeel en de daklijst. Deze ingrediënten geven het project een prettige schaal van beleving.

Locatie
Nieuwendijk, Geldrop

Opdrachtgever
Strukton Worksphere

Omvang 
25 appartementen

Oplevering
2019

Fotografie
Lab77

Team VAN AKEN
Martijn Govaarts, Paul Grimminck, Lody Hes, Ad van Vroonhoven, Simeon Zondag

Download PDF