Klooster Franciscanessen, Asten

In Asten is het Moederhuis van de Missiezusters Franciscanessen van Asten grondig gerenoveerd. Het aantal Missiezusters loopt terug en de zusters die er nog wonen, worden steeds ouder. Om de gebouwen van het Moederhuis zinvol te gebruiken, willen de zusters er een verzorgings- en verpleeghuis onderbrengen. In eerste instantie voor de zusters zelf, maar in een later stadium ook voor wat de zusters ‘leken’ noemen. VAN AKEN werd door Stichting Amaliazorg gevraagd een ontwerp te maken voor de grootschalige renovatie.

Het Moederhuis bestaat uit verschillende gebouwen uit verschillende tijden. Het oudste gebouw is een villa uit 1898. De uitbreidingen in de vorm van verschillende vleugels en een kapel zijn gebouwd in de jaren dertig, zestig, tachtig en negentig. De Bossche School wordt gecombineerd met minder uitgesproken stijlen. VAN AKEN voegt daar een eigentijdse bouwstijl aan toe; behalve voor renovatie van de bestaande gebouwen, is namelijk ook gekozen voor sloop en herbouw van de rechter vleugel en nieuwbouw van een extra nieuwe vleugel. Op die manier ontstaat een ‘rug met vertakkingen’.

De oude kapel blijft in het ontwerp behouden. Het is een klein, hoog gebouw met hoog geplaatste ramen, dat als sober, somber en koud ervaren werd. Met een aantal eenvoudige ingrepen, zoals het plaatsen van vloerverwarming en twee nieuwe 6 meter hoge ramen, wordt de kou uit de lucht gehaald. 

In de verzorgingsappartementen overheersen eigentijdse en moderne aspecten. De zusters krijgen een eigen badkamer, een pantry, een slaapnis en een zit- en eetgedeelte. Ze kunnen er zelfstandig wonen en zelfs de verzorging kan plaatsvinden in het eigen appartement. Voor de verpleging komen er kleinere units. Ook hierin is een eigen badkamer, zodat de bewoners in hun eigen unit verpleegd kunnen worden. In alle appartementen heerst eerder een woonsfeer dan een ziekenhuissfeer. Het nieuwe woonzorgcentrum heeft veertig plaatsen voor psychogeriatrische (verpleeghuis)bewoners en twintig plaatsen voor verzorgingshuisbewoners en voorzieningen bestemd voor dagverzorging-/behandeling.

Het Moederhuis wordt voorzien van een winkel, recreatiezaal, restaurant, kapel, kapper, pedicure, informatieloket en een ruimte voor ontvangst van familie, vrienden en kennissen.

 

Locatie
Wilhelminastraat
Asten

Opdrachtgever
Stichting Kloosterverzorgingshuis van de Missiezusters Franciscanessen

Vloeroppervlakte
9.850 m²

Oplevering
2008

Fotografie
Jef Klaassens

Team VAN AKEN
Berry Cuppen, Branka Vuksanovic

Download PDF