Liemers College, Zevenaar

Deze school voor HAVO en VWO had na jaren van aan- en verbouw behoefte aan een stevige ingreep om zo meer ruimte te scheppen voor nieuwe ideeën. Ook installatietechnisch voldeed de school niet meer aan de eisen van deze tijd. Ruimtelijk functioneel is de opzet veranderd van klaslokalen naar zelfwerkruimtes en groepsruimtes. Dat geeft de gewenste flexibiliteit om het onderwijs op andere manieren aan te bieden. Daarnaast zijn de sociale ruimtes aangepakt. Door de aula en entree opener en centraler te maken is het ontmoeten sterk verbeterd. Het gebied is opener, transparanter en veiliger.

Frisse school: naast de functionele aspecten is ook het klimaat in de school verbeterd. Er zijn CO2 metingen gedaan en vervolgens zijn in elke ruimte units voor frisse lucht geplaatst. De hele renovatie is gefaseerd (en met een beperkt budget) gerealiseerd zodat de school normaal in gebruik bleef.

Liemers college oude situatie

foto oude situatie

 

Locatie 
Zonegge
Zevenaar

Opdrachtgever 
Quadraam

Vloeroppervlakte
7.000 m²

Oplevering
2012

Fotografie
Stijn Poelstra

Team VAN AKEN
Patrick Al, Lody Hes, Gert van den Hoven, Wilco van den Langenberg, Jep Swinkels

Download PDF