Maarten van Rossemschool, Arnhem

Deze VMBO school was aan een zeer grondige renovatie toe. Niet alleen installatietechnisch was het gebouw verouderd, maar de opzet van de school blokkeerde de onderwijsvisie van de docenten. De uitstraling intern van de verschillende sectoren en de uitstraling naar de wijk toe waren beide voor verbetering vatbaar.

De school bestaat uit meerdere gebouwen, hoog- en laagbouw. In de hoogbouw worden in deze fase alleen de lokalen geschikt gemaakt voor de functie van de onderwijssector (lichte renovatie). In een latere fase zal ook daar een grondige renovatie uitgevoerd worden.
Het grootste deel van de renovatie vond plaats in de laagbouw (ca. 8.000 m2). Hier zijn alleen de gevels overeind gebleven. Er is een nieuw hart gecreëerd voor de school waarin de onderwijssectoren zich kunnen uiten. Tevens is er een restaurant voorzien bij de afdeling Zorg & Welzijn, waar omwonenden kunnen eten. Uit alle vernieuwingen aan de binnenzijde van de gebouwen vloeit voort dat ook de gevels aangepast dienen te worden.
Bouwfysisch is het gebouw up to date gemaakt, door de isolatiewaardes te verhogen en door de luchtbehandeling te laten voldoen aan de eisen van deze tijd. Hiertoe zijn twee luchtbehandelingskasten geplaatst met warmte­terugwinning, met een rendement van 90%!

foto oude situatie

Locatie
Groningensingel
Arnhem

Opdrachtgever
Quadraam

Oppervlakte
8.000 m2

Oplevering
2010

Fotografie
Hans Koppelmans

Team VAN AKEN
Pieter van Doorn, Paul Grimminck, Gert van den Hoven, Walter Kuipers, Jep Swinkels, Paul Witlox

Download PDF