Mooi Mathilde , Eindhoven

Mooi Mathilde 

In Eindhoven is een sterke transformatie gaande, waarbij verschillende gebieden worden aangepakt. De visies voor Fellenoord, Emmasingelkwadrant, Stationsgebied Zuid, de Binnenstad en Strijp-S zijn bekend, maar een belangrijk deel van de stad lijkt minder onder de aandacht te zijn. De spoorzone aan de Mathilde- en PSV-laan heeft de potentie om de verbinding te leggen tussen de binnenstad en Strijp-S en in de andere richting tussen het Emmasingelkwadrant en Fellenoord. Gezien de recente ontwikkelingen en de kansen die het gebied herbergt, heeft Van Aken – Part of Sweco onderzoek gedaan naar dit gebied en presenteert het nu de stedenbouwkundige visie genaamd ‘Mooi Mathilde’.  

  

 

Als Eindhovens bureau merken we dat de verbinding van de binnenstad naar Strijp-S niet optimaal is en dat mensen niet graag in dit overgangsgebied verblijven. De stedenbouwkundige visie bestaat uit een groenstructuur van de Emmasingel tot aan de Glaslaan waarin verschillende stepping stones gelegen zijn. Dit zijn pleinen, paviljoenen en gebouwen, allen erop gericht om de verblijfskwaliteit in het gebied te verbeteren. Door de auto uit het gebied te weren en een langzame verkeersroute in het groen te introduceren, geven we de verbinding naar Strijp-S meer kwaliteit voor de voetganger en fietser.

 

 

    

  impressie: MdB3d

 

De functie van het politiebureau aan de Mathildelaan verdwijnt uit de binnenstad, maar het gebouw met haar kenmerkende Post-65 architectuur wordt behouden en getransformeerd tot woongebouw. Zij gaat onderdeel uitmaken van de collectie iconische gebouwen die je naar Strijp-S begeleidt. Aan deze route worden ook 2 paviljoenen toegevoegd waar ruimte is voor culturele activiteiten. Als achtergrond voor deze 3 gebouwen wordt een statement aan het spoor gemaakt. Hier is ruimte voor commerciële functies en circa 50.000 m2 woningbouw. De combinatie van deze bebouwing en de openbare ruimte vormt samen het Stadspark

 

 

    

 impressie: MdB3d

 

Na het Stadspark volgt het PSV-plein. Het drukke kruispunt voor het Philips Stadion verdwijnt doordat de verschillende verkeersstromen gescheiden worden. Waar de fietser en voetganger op maaiveld doorgang vinden, is de auto onder de grond geplaatst. Dit is mogelijk door de Elisabethtunnel te verlengen en de auto te weren op de Mathilde- en PSV-laan, waarmee het plein wordt vrijgespeeld. Het PSV-plein biedt ruimte aan supporters voor en na de wedstrijd, maar functioneert met haar pleinfunctie en de omliggende commerciële voorzieningen in de bebouwing aan het spoor ook goed op niet-wedstrijddagen.

 

De bebouwing loopt ook door in het laatste deelgebied, het Buurtpark. Het plangebied wordt hier smaller, waardoor vooral groen is toegevoegd. Om deze groene impuls te versterken is een verbinding onder het spoor gemaakt richting de wijk Limbeek met verschillende sport- en spelelementen. Aan de randen van deze onderdoorgang is ruimte voor horeca/commerciële functies. Dit park is de laatste stepping stone richting Strijp-S waar de route overloopt in de Torenallee.

 

 

Voor meer informatie over het plan ‘Mooi Mathilde’ verwijzen we u graag door naar de posters in onderstaande link.

DOWNLOAD POSTERS 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Download PDF