TNO Industrie, Eindhoven

De nieuwbouw van TNO Industrie omvat 30.000 m² bruto vloeroppervlak, bestaande uit kantoren, laboratoria, beproevingshallen en cleanrooms. Voor dit programma is een flexibele gebouwopzet bedacht, waarbij kantoren in principe tot labs omgebouwd kunnen worden en andersom. Het gebouw staat op het terrein van de Technische Universiteit van Eindhoven. In de architectuur is aansluiting gezocht met het moderne doch sobere “form follows function” idioom van deze campus.
De gebruikte materialen zijn van deze tijd en representeren de gebruiker: keramiek, glas en staal zijn de materialen waar TNO-Industrie en TNO-TPD onderzoek naar verricht.

De nieuwbouw brengt twee instituten samen onder een dak, waarbij het de wens was dat samenwerking tussen de twee instituten gestalte zou krijgen. In de ruimtelijke opzet van het gebouw is dit tot uitdrukking gekomen met een groot atrium, waaraan alle gemeenschappelijke functies liggen: de vergaderzalen, de receptie, de bibliotheek en het bedrijfsrestaurant.

 

Locatie
De Rondom 1
Eindhoven 

Opdrachtgever
TNO-TPD TU Eindhoven

Oppervlakte
29.000 m2

Oplevering
2000

Team VAN AKEN
Margriet Eugelink

Download PDF