Van Haarenstaete, Mariaheide

Het Rijksmonument, dat uit 1912 dateert, diende lange tijd als klooster voor de Zusters Franciscanessen van Onbevlekte Ontvangenis. Het complex omvatte naast het klooster tevens een kleuterschool en een meisjesschool.

In het begin van de jaren tachtig werd een nieuwe vleugel toegevoegd en het klooster werd hierbij ingericht als verzorgingshuis voor de bejaarde zusters. In 2003 is VAN AKEN gevraagd te onderzoeken of het klooster geschikt is voor herbestemming naar een verpleeghuis voor 30 cliënten met bijbehorende voorzieningen. Met respect voor de geschiedenis van het complex, een Rijksmonument, en voor de functionaliteit van een verpleeghuis, is een plan ontworpen dat aan de eisen van moderne zorgvoorziening voldoet.

De Rijksdienst Monumentenzorg eiste dat de hoofdstructuur van de linker- en middenvleugel intact bleef. In de middenvleugel werden algemene voorzieningen zoals een grand café, een winkel en een kapperssalon gesitueerd. Op de verdieping bevinden zich kantoren en vergaderruimten. De rechtervleugel bevat vier groepswoningen. In iedere groepswoning bevinden zich zes cliëntenkamers van 20 m2 en een huiskamer met een keuken-, eet- en zitgedeelte.

De visuele relatie tussen de gebouwdelen werd gerealiseerd door het gebruik van een afwijkend materiaal, een strakke vormgeving en het toepassen van eenzelfde strakke ritmiek van afwisselend open en gesloten gevelvelden, dat als een karakteristiek element van de monumentale vleugels uit 1912 beschouwd kan worden.
De uitbreiding doet niets af aan het monumentale gebouw, de vormentaal en het materiaalgebruik benadrukken de esthetische waarden van het oorspronkelijke gebouw.

 

Locatie
Pastoor Van Haarenstraat 44
Mariaheide

Opdrachtgever
Amaliazorg, Oirschot

Vloeroppervlakte
5.980 m2

Oplevering
2009

Fotografie
Jef Klaassens

Team VAN AKEN
Berry Cuppen, Paul Grimminck, Tom de Vocht, Branka Vuksanovic

Download PDF