Westeraam College, Elst

Het Westeraam College is een VMBO brede school, waarin VMBO onderwijs, de Streekmuziekschool, het ROC en sportvoorzieningen (sporthal) zijn samengebracht (en samenwerken). Het project is gesitueerd in de centrale zone (het culturele en voorzieningenhart) van de nieuwe woonwijk Westeraam in Elst (Gld.).

Het ontwerp is een compositie van een drietal volumes. Het onderwijsdeel en het sportdeel worden als het ware gekoppeld door een volume waar de algemene en ondersteunende functies zijn ondergebracht (entree, aula, mediatheek). Het onderwijsdeel met de leerwerkhuizen zorg en welzijn en economie presenteren zich naar de wijk en zijn ook toegankelijk voor de wijk. Evenzo is ook de identiteit van de Streekmuziekschool en het ROC gewaarborgd.

Het concept speelt in op de onderwijsvisie van de school, waarbij de onder- en bovenbouw eigen ‘plekken’ krijgen in de school, zowel buiten als binnen. Deze onderwijsgebieden hebben een grote mate van flexibiliteit; de gang is zelfwerkruimte geworden (7,2 m breed) en bij het lokaal te betrekken (de ruimte is gecreëerd zonder de lokalen kleiner te maken). Lokalen onderling zijn ook te koppelen in vakoverstijgend, projectmatig onderwijs. Zowel de onder- als de bovenbouw hebben een eigen ontspanningsplek voor het ontmoeten, het chillen.

 

Locatie
Elst

Opdrachtgever 
Quadraam

Vloeroppervlakte 
9.000 m²

Oplevering
2004

Fotografie 
Hans Koppelmans

Team VAN AKEN
Erwin Feitsma, Gert van den Hoven, Paul Witlox

Download PDF