World Sustainability Center, Den Oever

Verbinden en afsluiten

Bewegen en verblijven

De monumentale waarde en beleving van de Afsluitdijk wordt veiliggesteld door de bouw van het WSC zodat de oorspronkelijkheid van de functie van de dijk weer in pure vorm zichtbaar wordt gemaakt. Het afsluiten en het verbinden. In tegenstelling tot de transformaties, die de dijk in zijn bestaan heeft ondergaan door het integreren van intelligente interventies, zodat de landschappelijke kwaliteiten in breedste zin tot herontwikkeling hebben kunnen komen, wordt er nu duidelijk gekozen voor een toevoeging. Aan de dijk wordt een mechanisme toegevoegd, die het mogelijk maakt om de hedendaagse verblijfsfunctie radicaal te scheiden van de verbindingsfunctie. Op deze manier kunnen we de dijk ontdoen van de verrommeling, die ontstaan is met de ontwikkeling van de toeristische waarde. Aan het profiel van de dijk wordt een extra baan toegevoegd, die bestemd wordt voor duurzaam verkeer. De baan wordt gebruikt voor een continue functionerend duurzaam vervoerssysteem, waarmee mensen alle plekken van toeristische en wetenschappelijke relevantie kunnen bezoeken. Tevens wordt de baan ter beschikking gesteld aan de innovatieve automotive industrie, die er haar jongste ontwikkelingen op het gebied van duurzaam vervoer over de weg kan presenteren en testen.

De situering van de baan ten opzichte van het bestaande profiel van de dijk is zo gekozen dat de essentiële zintuiglijke ervaring van duurzaam vervoer zo goed mogelijk tot haar recht komt, zoals de stilte en het ontbreken van onaangename uitstoot van rookgassen. Het landschap waardoor men zich verplaatst kan in alle aspecten worden ervaren, een nieuwe kwaliteit van de reiservaring.

De Afsluitdijk krijgt voor het bezoek twee adressen aan de twee respectievelijke aanlandingspunten waar de duurzame baan een loop maakt om de beweging te continueren.

Continuïteit en vergankelijkheid

Rond lichaam

Het gebouw heeft een ronde vorm: de ruimte is weggesneden uit een rechtopstaande cilinder en de overgebleven massa vormt een sculpturaal vloerenschema. De ronde vorm staat symbool voor de karakteristieke cyclische dynamiek van duurzaamheid, het tot in het oneindige doorgaande, continuïteit.

De continuïteit van energie uit oneindige duurzame bronnen zoals zon, wind en water wekt fascinatie op uit het contrast met de aardse vergankelijkheid. Het immateriële vs het materiële. De esthetiek van verwering en veroudering wordt optimaal ervaren wanneer het in relatie wordt gebracht tot het onvergankelijke.

Het ontwerp voor het WSC op de Afsluitdijk thematiseert deze relatie en brengt ze tot expressie. Materiele vergankelijkheid in verschillende snelheden vormt het lichaam voor een programma, dat zich steeds blijft vernieuwen. De formele specificiteit van het lichaam is tot stand gekomen door een relatie te zoeken met het meest bepalende en vaststaande gegeven uit de context van de opgave: de richting van verbinding en de richting van de afsluiting. De ligging van het gebouw aan de Afsluitdijk vindt aansluiting bij het scenario van West 8, Boskalis en Witteveen en Bos, genaamd “Monument Afsluitdijk” en is vastgesteld in relatie tot de geplande Blue Energy centrale.

Blue moon

De structuur is de sculptuur

De zee beweegt. De aarde draait en de continue verandering van haar positie ten opzichte van de zon en de maan genereert een continue beweging van de zeeën en daarmee dus een onbeperkte energie. Tevens zit in dit mechanisme de essentie van vergankelijkheid verweven, de zwaartekracht. De ervaring van deze beweging komt tot uitdrukking in het gebouw en samen met de verschijningsvorm van het silhouet zal het gebouw zich vestigen in de herinnering van haar bezoekers. De beweging en het silhouet. Elk nieuw bezoek zal het beeld van het silhouet verversen en de dynamiek van het leven opnieuw doen beleven. Het leven in het gebouw wordt gesymboliseerd door het programma, dat ten dienste staat aan de functie van het WSC waarbij de invulling van het programma in een bepaalde cyclus geactualiseerd wordt. Die cyclus zal worden verbonden aan de blue moon cyclus. A Blue Moon is the second full moon in a calendar month. Usually months have only one full moon, but occasionally a second one sneaks in. Full moons are separated by 29 days, while most months are 30 or 31 days long; so it is possible to fit two full moons in a single month. A blue moon occurs about once in 2.5 years on average.

 

Locatie
Den Oever

Jaar
2009

Download PDF