BIM en VR

Algemeen

Het gebruik van een bouw informatie model (BIM) is een methodiek waarbij alle relevante informatie gedurende de gehele levenscyclus van een gebouw centraal wordt opgeslagen en ontsloten, ondersteund door een driedimensionaal gebouwmodel. Doordat alle betrokken projectpartners gedurende het gehele ontwerp-, uitvoering- en beheerproces gebruik maken van deze gegevens worden eventuele problemen tijdig gesignaleerd en opgelost. Deze werkwijze leidt tot de ontwikkeling van integraal ontworpen, efficiënt uitgevoerde budgetneutrale gebouwen.

Gedurende de levenscyclus van een gebouw, vanaf de initiatieffase tot en met de sloop zorgt de toepassing van een BIM voor veel voordelen:
- laagdrempelige visualisatiemogelijkheden zorgen voor goede communicatie
- ontwikkeling van het ontwerp wordt inzichtelijk voor de gebruiker en/of opdrachtgever
- verschillende ontwerpdisciplines worden samengebracht in een integraal ontwerp
- relevante, betrouwbare en actuele informatie wordt centraal opgeslagen en ontsloten
- integraal ontwerp zorgt voor een reductie van de faalkosten in de uitvoeringsfase
- centrale opslag en ontsluiting informatie ten behoeve van beheer en onderhoud