BIM bij VAN AKEN

BIM bij VAN AKEN

VAN AKEN is in 2008 begonnen met de ontwikkeling en toepassing van BIM. Door te blijven investeren in onderzoek, opleiding, hard- en software zijn sindsdien grote stappen gezet in de implementatie van BIM en het bijbehorende kennisniveau binnen onze organisatie. Inmiddels wordt bij alle projecten een BIM ingezet om te komen tot een efficiënt en integraal ontwerp wat zonder overbodige faalkosten en binnen de beschikbare tijd kan worden uitgevoerd.

Door actief deel te nemen aan de BIM Basis ILS en het doorlopend ontwikkelen van haar kennis is VAN AKEN steeds in staat de meest actuele methodieken en technologieën toe te passen in haar projecten en processen. Dit gebeurt hoofdzakelijk door een speciaal hiervoor opgerichte kennisgroep onder voorzitterschap van een BIM coördinator. Zij zijn verantwoordelijk voor het vergaren van relevante kennis en het delen hiervan binnen de organisatie.

VAN AKEN richt zich met de toepassing van een BIM met name op het realiseren van een integraal ontworpen gebouw en op het coördineren van het proces wat hieraan ten grondslag ligt. Door de laagdrempelige visualisatiemogelijkheden die deze methodiek met zich meebrengt wordt het voor opdrachtgevers eenvoudiger een centrale rol binnen dit proces in te nemen, waardoor nog beter op haar wensen kan worden ingespeeld.

Tijdens Building Holland 2017 hield VAN AKEN deze presentatie over toepassen van BIM in buitenlandse projecten.