ISO Certificering

VAN AKEN als eerste architectenbureau in de EU BSI Kitemark™ EN ISO19650 gecertificeerd!

VAN AKEN Concepts, Architecture & Engineering behaalt als eerste architectenbureau in de EU het BSI Kitemark™, het hoogste niveau van BIM-certificering voor uitmuntendheid geïntroduceerd door BSI (British Standards Institution), voor BIM Level 2 conform de internationale norm EN ISO 19650-2:2018.
Met dit ISO-certificaat toont VAN AKEN aan de processen voor formuleren, plannen, produceren, leveren en controleren van digitale informatie en informatie-eisen voor de gehele leveringsfase te beheersen en toe te passen. Het is een bekrachtiging van de kennis en manier van werken die VAN AKEN de afgelopen jaren heeft opgebouwd en die zij inzet voor haar opdrachtgevers.

De reden dat VAN AKEN ervoor heeft gekozen gecertificeerd te worden voor de EN ISO 19650-2 is de volgende. VAN AKEN was al jaren op zoek naar een manier om haar BIM-vaardigheid richting opdrachtgevers aan te kunnen geven. Internationale klanten van VAN AKEN stellen prijs op een gecertificeerd traject en nemen het mee in hun beslissingsproces, waarna VAN AKEN heeft onderzocht welke certificeringen er voor BIM zijn. Op dat moment werd door de Europese Unie de laatste hand gelegd aan de EN ISO 19650 deel 1 en 2, waardoor de keuze voor deze ISO-norm gemaakt werd. De EN ISO 19650-2 beschrijft samenwerkingsprocessen voor effectief beheer van informatie door de gehele leveringsfase van het gebouw met behulp van BIM, en zorgt voor een wereldwijde vereenvoudigde en gemeenschappelijke aanpak van BIM.
Daarnaast is de BSI Kitemark™-certificering de internationale benchmark voor uitmuntendheid in digitale engineering en projectoplevering.

Nu we gecertificeerd zijn kunnen we onze opdrachtgevers een gestructureerd BIM-proces bieden dat internationaal geaccepteerd is. Daarbij geven we het vertrouwen en de zekerheid dat onze leveringen en projecten voldoen aan de hoogste internationale BIM-standaard.

Het als bureau gecertificeerd worden gebeurt niet van de ene dag op de andere, maar is altijd een proces. Eerst hebben onze BIM manager en bureaucoördinator een 3-daagse cursus gevolgd die door BSI verzorgd werd, om de nieuwe ISO-norm beter te begrijpen:
De eerste 2 dagen bestonden uit het deel “BIM Fundamentals Training Course”, de laatste dag uit ”BIM ISO 19650-2: Project Delivery Training Course”. Daarna volgden meerdere afspraken met BSI om te kijken hoe het certificeringsproces er algemeen en in het bijzonder voor een architectenbureau uit zal zien. Zeker daar wij voor de Nederlandse BSI het eerste ‘kleinere’ bureau zijn dat voor de EN ISO 19650-2 gecertificeerd wordt, was er vanuit beide kanten afstemming noodzakelijk.
Nadat alles duidelijk was, heeft VAN AKEN ervoor gekozen om eerst een zogenaamde GAP-analyse te laten uitvoeren. Dit is een ééndaagse analyse waarin door BSI wordt gekeken hoever men af staat van een mogelijke certificering. Uiteindelijk hebben we ook nog een 2e GAP-analyse ingepland twee maanden voor de daadwerkelijke audit, om de laatste ontbrekende punten uit de 1e GAP-analyse door te nemen. Hierdoor konden we met een redelijk vertrouwen de 3-daagse audit ingaan, waarin uiteraard veel dieper op de ISO-norm wordt ingegaan. De meeste tijd zat echter in het daadwerkelijk implementeren van alle processen uit de EN ISO 19650-2 op projecten. Daar de ISO-norm nog maar pas gepubliceerd is, lag er ook nog een uitdaging om onze opdrachtgevers en projectpartners ervan te overtuigen dat deze manier van werken een toegevoegde waarde heeft.

Uiteraard voert VAN AKEN al projecten uit conform de EN ISO 19650-2 norm, dit is zelfs een voorwaarde om te voldoen aan de BSI Kitemark™ certificering. Het BSI Kitemark™ certificaat toont de interne naleving en externe toegevoegde waarde aan van het gebruik van processen uit de EN ISO 19650 op daadwerkelijke projecten. Het is overigens niet noodzakelijk om alle projecten conform de EN ISO 19650 uit te voeren, echter men dient wel jaarlijks (tijdens de audit) aan te tonen dat men de processen op enkele projecten toepast (en zich hierin verbetert) om te kunnen blijven voldoen aan het BSI Kitemark™ certificaat.

Om een Kitemark™ certificaat te ontvangen, moet men aan alle processen van de EN ISO 19650-2 norm voldoen. De verificatie (die door BSI in september 2020 bij VAN AKEN is uitgevoerd) erkent de effectieve implementatie van alle processen van de EN ISO 19650-2:2018 norm met projectmatig bewijs. Daarnaast worden ook klanttevredenheid en samenwerkingsverbanden getoetst en beoordeeld, wat naast de ISO-norm ook een belangrijk onderdeel is van de BSI Kitemark™ certificering. Hiermee ligt de focus van het BSI Kitemark™ op continue verbetering en betrokkenheid wat perfect aansluit bij onze kernwaarden als bureau.

In Nederland is VAN AKEN op BIM-gebied al heel ervaren, waardoor de meeste processen al voldoen. Uiteraard hebben we in de interne processen aanpassingen moeten verrichten, maar dit waren er niet veel en deze hebben ook geen grote aanpassing vereist. Daarnaast is gebleken dat als men uitlegt waarom de ISO-norm dit voorschrijft de aanpassingen aan de processen begrepen worden en daardoor ook makkelijker zullen worden toegepast.

We zijn er buitengewoon trots op dat we deze erkenning krijgen als eerste architectenbureau binnen de Europese Unie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze BIM manager Bart Jeurissen: bart.jeurissen@vanaken-cae.nl