nieuws

13-03-2022

Ontwikkeling Peelwachter in Ospel weer een stap dichterbij!

Sinds mei 2021 wordt door VAN AKEN-cae in samenspraak met initiatiefnemer Kets-Maantje B.V. het ontwerp van het plan “Peelwachter” in Ospel uitgewerkt. In vervolg op de recente ondertekening van de overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente Nederweert vond op woensdag 9 maart jl. in Ospel onder grote belangstelling de tweede informatieavond plaats.

Het plan “Peelwachter” zal worden gerealiseerd aan de oostkant van Ospel en gaat uit van 20, bij voorkeur energie neutrale, levensloopbestendige huurwoningen en een poortgebouw met een multifunctionele ontmoetingsruimte en een beheerderswoning. De zorggeschikte huurwoningen staan in een hofjesachtige setting met veel aandacht voor groen. Daarnaast worden extra voorzieningen zoals een museum en een gezamenlijke tuin met kassen gerealiseerd.

“Peelwachter” komt op de plaats waar eerder een autosloperij was gevestigd. Deze is inmiddels opgeruimd. Ook worden ter compensatie 10.000 m2 leegstaande bedrijfsgebouwen en stallen in het buitengebied gesloopt. Zo bouwen we samen aan kwaliteitsverbetering in het buitengebied.