Casa Nova, 's-Gravenhage

2,64 meter is de maat van het vierkante stramien. Met dit grid is zowel de totale plattegrond van het originele gebouw uit 1910 als de uitbreiding van 1989 opgezet. Die constatering vormt de kiem van ons transformatieconcept anno 2010.

Vernieuwend woonconcept
Het vierkante grid is richtingloos en in die fundamentele historische ontwerpbeslissing schuilt dan ook het onvermogen om in de toekomst te kijken. Het is een prima maat voor kantoorcellen, een kleine slaapkamer of een buitenruimte van een appartement. Zware omliggende verkeersinfra heeft het gebouw echter uit balans gebracht met zijn omgeving. Om dit evenwicht te herstellen, vraagt het gebouw om een uitbreiding. Het programma dat deze ingreep legitimeert dient zich aan: een levensloopbestendig woonconcept voor de nieuwe 50-plusser De opgave kent nu twee belangrijke componenten: enerzijds een fysiekruimtelijk deel, met daaraan nauw verbonden de technische uitdagingen. En anderzijds een programmatische, planeconomische vraag.

Van kantoor naar woongebouw
De ambitie om het gebouw te transformeren van een kantoor naar een woongebouw roept een aantal technische uitdagingen op zoals thermische isolatie, geluidisolatie, fijnstofproblematiek, klimatisering van de binnenruimte in zijn algemeen en natuurlijk de behoefte aan buitenruimte. Het specifieke woonprogramma vraagt naast een diverse mix aan appartementtypen om een uitgebreid voorzieningenaanbod. De generieke waarde van ons concept zit hem in het feit dat we het voorzieningenaanbod delen in een collectiefprivaat en een publiek toegankelijk deel. Het collectiefprivate deel vraagt om een kritieke massa van het woonvolume. Die is afhankelijk van de ruimte van het bestaande gebouw en de uitbreidingsmogelijkheden van het volume. De waarde van het publieke deel wordt voornamelijk bepaald door de bereikbaarheid en centraliteit van de plek en de aanvulling die het biedt op nabijgelegen voorzieningen.

Herstel van evenwicht
We stellen voor om het gebouw uit te breiden volgens het vierkante grid van 2,64 meter. Met deze toegevoegde architectonische massa kunnen we het stedenbouwkundige evenwicht herstellen en een belangrijke groei van het woonvolume realiseren. Tegelijkertijd bieden we de technische voorzieningen, die het nieuwe programma als voorwaarde stelt. De architectuur die we toepassen is duurzaam in de zin dat we een gelaagdheid aanbrengen die is georganiseerd naar categorieën van vergankelijkheid: van appartementindelingen, installaties, intelligente façade tot de toegevoegde constructieve structuur. Deze laatste is de meest onvergankelijke laag en komt in dezelfde categorie als die van het originele casco. De nieuwe verticale structuur draagt dan ook niet alleen de vloeren, maar ook de architectonische identiteit. Het zal op alle schaalniveau’s van het gebouw, als nieuwe twee-eenheid, de atmosfeer van het wonen kleuren.

 

Locatie
Stadsgewest Haaglanden, Den Haag

Oppervlakte
4.200 m2

Jaar
2010

Impressies
VAN AKEN

Download PDF