Staalmeesters, Spijkenisse

Spijkenisse heeft in de laatste veertig jaar een ongelooflijke groei doorgemaakt en intussen is het kleine dijkdorp een stad van formaat. Rondom de oude spijkstaalfabriek is contrastrijk gebouwd en de spijkstaalfabriek stond uiteindelijk midden in de stad. Toen de fabriek ging verhuizen, ontstond een mooie plek om samenhang terug te brengen in de stad.

Om een antwoord te geven op de vraag om historiserend te bouwen binnen de gestelde kaders bedacht de architect de geschiedenis zelf. De kerk uit de 12e eeuw en de Voorstraat bleken enkele overblijfselen van de oude dorpse structuur. De omgeving van de buurt bood ook aanknopingspunten voor het ontwerp: de lintverkaveling, woningen zonder voortuinen dicht aan de straat, en de lijnen naar de robuuste kerk.

Om het thema ‘rust en onthaasting’ tot uitdrukking te laten komen in het plan, heeft de architect met bescheiden middelen diversiteit aangebracht in de gevels en het straatbeeld. Hoewel de wijk herkenbaar is als koopmanswijk, treft men hier geen mengelmoes van verschillende gevels die herinneren aan voorbije tijden. In plaats daarvan straalt de wijk rust uit. Een schematisch model met openingen en gemetselde vlakken zorgt voor harmonie. Ook de steensoort levert een bijdrage aan het harmonieuze geheel. Alle buitenruimten, trottoirs, straatverlichting, tuinafscheidingen, hekwerken, carports en bergingen zijn door de architect ontworpen. Geïnspireerd door de kerk, heeft zij tussen twee panden steeds steunberen in de gevel geplaatst. De stalen balken boven de openingen op de begane grond zijn decoratieve elementen die verwijzen naar de vroegere spijkstaalfabriek. De buitenschil van de wijk volgt het verloop van de straten en de rivier. Het binnengebied is uitgezet op basis van de as van de toren van de kerk naar Staalmeesters Noord.

In het zuidelijk deel van het project bevinden zich 99 woningen: 69 grondgebonden woningen en een appartementengebouw met 30 woningen. Een fors aantal voor het oppervlak. De consequenties die daaruit voortvloeien zijn op een bijzondere manier ingepast in de opgave om historiserend te bouwen. Door strak en slim te ontwerpen is het VAN AKEN gelukt om het gebied Staalmeesters er niet dichtbebouwd uit te laten zien en om woningen te creëren die ook van binnen ruim zijn. De mensen die er hun intrek hebben genomen, vinden het geweldig om in Staalmeesters te wonen en zijn zeer betrokken bij hun nieuwe buurt.

 

Locatie 
Spijkenisse

Opdrachtgever 
De Koning Wessels

Vloeroppervlakte 
15.000 m²

Oplevering
2008

Fotografie 
Jef Klaassens

Team VAN AKEN
Martijn Govaarts, Leo Lavrijsen, Tom de Vocht, Branka Vuksanovic

 

Download PDF