Woonclusters Dichterbij, Oostrum

Woonclusters en dagactiviteitencentrum in Oostrum. Het is VAN AKEN gelukt om op het instellingsterrein een beschutte en beschermde woonomgeving te creëren voor een zeer kwetsbare en beïnvloedbare groep mensen (Sterk Gedragsgestoorde Licht Verstandelijk Gehandicapten). De 40 woningen en het bijbehorende dagactiviteitengebouw zijn vormgegeven als een dorpje, bestaande uit zeven clusters van zes resp. vijf huisjes. Bewoners krijgen hierdoor meer rust en escalaties worden voorkomen.
Gezamenlijk zijn de clusters gegroepeerd rondom de groene Brink, waar het dagactiviteitengebouw als een grote herkenbare werkschuur het dorp afschermt voor de invloeden van buiten.

De cliënten zijn vanwege de ernstige gedragsproblematiek (blijvend) aangewezen op zeer specifieke en intensieve begeleiding op alle levensterreinen. Dit stelt ook de nodige eisen aan de huisvesting. Een vernieuwend concept werd ontwikkeld met voor iedere bewoner een eigen huisje, met een eigen zitkamer en pantry. Omdat de cliënten afhankelijk zijn van 24-uurs zorg, zijn er steeds zes huizen geclusterd. Deze zijn gekoppeld via een overdekt ministraatje. In een zevende, gemeenschappelijk huis kunnen cliënten elkaar ontmoeten. Dit huis kan verschillende functies vervullen, waardoor differentiatie naar zorgzwaarte mogelijk is. Het bijzondere aan het concept is dat bewoners zelf kunnen bepalen in welke mate zij deelnemen aan het leven op het terrein. Zij kunnen veilig in hun eigen huis blijven, het beschermende straatje ingaan, contact leggen in de woonkamer of daadwerkelijk naar buiten gaan.

Het afgebeelde schilderijtje is door een bewoner gemaakt.

 

Locatie
Wanssumseweg
Oostrum

Opdrachtgever
Dichterbij

Vloeroppervlakte
2.540 m²

Oplevering
2007

Fotografie
Ruud Peijnenburg

Team VAN AKEN
Margriet Eugelink, Paul Grimminck

Download PDF